Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej? Czyli o cenach prądu w Polsce

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej?

 

Ile kosztuje 1 kWh energii? Sprawdź to!

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w Polsce? W zależności od regionu Polski ceny prądu będą inne, a usługa związana z dostarczaniem prądu będzie świadczona przez innego operatora. Na cenę prądu składa się kilkanaście składowych, jak opłata kogeneracyjna, opłata przesyłowa, opłata za energię czynną oraz wiele innych. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące cen za energię elektryczną i dowiedz się ile kosztuje energia elektryczna w Polsce.

Ile kosztuje 1 kWh w Polsce w 2021 roku?

Ceny prądu w Polsce, od czego zależą?

Co roku zmienia się wysokość opłat za kilowatogodzinę, czyli 1 kWh. W 2021 roku kwoty te wahają się od 0,69 do 0,78 zł. Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w taryfie G11 (stała cena za prąd przez całą dobę) według cena-pradu.pl, aktualnie wynosi 0,63 zł. W latach poprzednich (2001-2020) ceny za 1 kWh prezentowały się następująco:

 • 2020 rok – 0,63 zł
 • 2019 rok – 0,55 zł
 • 2018 rok – 0,55 zł
 • 2017 rok – 0,55 zł
 • 2016 rok – 0,56 zł
 • 2015 rok – 0,57 zł
 • 2014 rok – 0,56 zł
 • 2013 rok – 0,58 zł
 • 2012 rok – 0,57 zł
 • 2011 rok – 0,56 zł
 • 2010 rok – 0,55 zł
 • 2009 rok – 0,53 zł
 • 2008 rok – 0,50 zł
 • 2007 rok – 0,45 zł
 • 2006 rok – 0,44 zł
 • 2005 rok – 0,42 zł
 • 2004 rok – 0,41 zł
 • 2003 rok – 0,40 zł
 • 2002 rok – 0,38 zł
 • 2001 rok – 0,36 zł

W wymienionych latach stała kwota za 1 kWh utrzymała się na poziomie 0,55 zł tylko od 2017 do 2019 roku.

Ile kosztuje 1 kWh w Europie?

Cena prądu w Europie.

Dla porównania z cenami za kilowatogodzinę poniżej zostały zaprezentowane ceny w poszczególnych krajach europejskich w 2021 roku. Średnia cena za kilowatogodzinę w Unii Europejskiej to 0,21 euro co daje 0,91 zł. Ceny prądu w wybranych krajach w Europie to:

 • Niemcy – 0,30 EUR
 • Dania – 0,29 EUR
 • Belgia – 0,28 EUR
 • Irlandia – 0,24 EUR
 • Hiszpania, Włochy – 0,23 EUR
 • Cypr, Szwajcaria, Wielka Brytania – 0,22 EUR
 • Portugalia, Austria, Lichtenstein – 0,21 EUR
 • Luxemburg – 0,20 EUR
 • Szwecja, Czechy, Francja – 0,19 EUR
 • Finlandia – 0,18 EUR
 • Grecja, Słowacja- 0,17 EUR
 • Holandia, Słowenia, Polska, Rumunia – 0,15 EUR
 • Norwegia, Litwa, Islandia, Łotwa – 0,14 EUR
 • Estonia, Chorwacja, Malta – 0,13 EUR
 • Węgry, Mołdawia, Bułgaria, Montenegro, Turcja – 0,10 EUR
 • Albania, Bośnia i Hercegowina, Północna Macedonia – 0,9 EUR
 • Białoruś – 0,6 EUR
 • Ukraina – 0,5 EUR

Rodzaje taryf w Polsce

Cena energii elektrycznej zależna od wyboru taryfy.

Obecnie wyróżnia się kilka taryf obrotu energią w Polsce, tj. A, B, C oraz G.

 • taryfa A: do tego rodzaju taryfy przypisane są duże przedsiębiorstwa, np. kopalnie, prąd do nich dostarczany jest przez linię wysokiego napięcia,
 • taryfa B: przeznaczona dla firm wykazujących zapotrzebowanie na większe ilości energii, prąd dostarczany jest za  pomocą linii średniego napięcia,
 • taryfa C: dla niewielkich przedsiębiorstw, prąd dostarczany jest linią niskiego napięcia,
 • taryfa G: przeznaczona dla gospodarstw domowych, dostępne są różnorodne rodzaje taryf G, spośród których odbiorcy wybierają dla siebie najlepszą.

Taryfy dla gospodarstw domowych w ramach taryfy G

G11, G12, G12n,G12w, G13 – to rodzaje taryf wchodzących w taryfę G, która przeznaczona jest dla gospodarstw domowych.

Cyfry, jak np. G11 – wskazują na konkretne informacje. Pierwsza cyfra, w tym przykładzie „1” oznacza umówioną moc 40 kW. A cyfra „1”, czy w G12 – „2”, w G13 – „3”, to ilość okresów czasowych w ciągu doby, w których cena 1 kWh osiąga inne wartości.

 • Taryfa G11: koszt w tej wybranej taryfie dla 1 kWh jest stały przez całą dobę.
 • Taryfa G12: koszt za kilowatogodzinę w tej taryfie jest niższy od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00. W pozostałych godzinach cena za prąd jest wyższa. Często z tej taryfy korzystają osoby, które w nocy korzystają z urządzeń elektrycznych, np. pralki, suszarki, zmywarki. Chętnie po tą opcję sięgają odbiorcy posiadający instalacje fotowoltaiczne, które to produkują prąd w ciągu dnia, kiedy cena za prąd z sieci jest wysoka.
 • Taryfa G12n: to taryfa G12 z dodatkową tańszą strefą przypadającą na całą niedzielę.
 • Taryfa G12w: to taryfa G12 z dodatkowo tańszym prądem przez całą sobotę i niedzielę.
 • Taryfa G13: proponowana tylko przez Tauron. Polega na podzieleniu dnia na trzy części, w których to cena za kilowatogodzinę cechuje się trzema różnymi wartościami.

Różnice: wytwórca, dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej

 Cena energii elektrycznej zależna od wyboru taryfy.

Wytwórca energii elektrycznej w Polsce: to elektrownie węglowe, elektrownie fotowoltaiczne, gazowe, olejowe, szczytowo-pompowe, wodne, wiatrowe, elektrociepłownie. Wyprodukowana przez wytwórców energia elektryczna trafia do Głównych Punktów Zasilających, a następnie poprzez sieci dystrybucyjne do domów i firm.

Dystrybutor energii elektrycznej (dostawca): to podmiot, który jest właścicielem sieci dystrybucyjnej – OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej. Jest on odpowiedzialny za konserwację sieci i ich utrzymanie oraz dalsze dostarczanie energii. Dystrybutor jest przypisany do konkretnego regionu Polski, a odbiorcy nie mogą zmienić dystrybutora.

Obecnie wyróżnia się 40 dystrybutorów energii w Polsce. Najpopularniejsi to:

 • Energa: Polska północna i centralna,
 • ENEA Spółka Akcyjna: Polska północno zachodnia i zachodnia,
 • Tauron: Polska południowa oraz południowo-zachodnia,
 • Innogy: Polska centralna, wschodnia i północno-wschodnia.

Sprzedawca energii elektrycznej: odpowiedzialny jest za rozliczanie odbiorców końcowych energii elektrycznej. Sprzedawcą nie musi być dystrybutor energii. Co więcej, odbiorca może wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej, jak np. : Tauron, Innogy, Orange, Enea. PGE.

Cena prądu = sprzedawca prądu

Jakie są różnice cen prądu? Wiele zależy od wybranego sprzedawcy energii elektrycznej.

To, jaka cena za kilowatogodzinę zostanie naliczona dla odbiorcy końcowego, zależne jest od wybranego sprzedawcy prądu, jak i miejscowości poboru energii.

Przykład 1.: sprzedawca ENEA SA – cena (zł/kWh):

 • operator ENEA – 0,59 zł
 • operator ENERGA – 0,67 zł
 • operator PGE – 0,65 zł
 • operator Innogy – 0,56 zł
 • operator Tauron – 0,58-0,60 zł

Przykład 2.: sprzedawca Innogy – cena (zł/kWh):

 • operator ENEA – 0,62 zł
 • operator ENERGA – 0,71 zł
 • operator PGE – 0,68 zł
 • operator Innogy – 0,59 zł
 • operator Tauron – 0,60-0,61 zł

Ceny prądu za kilowatogodzinę nie są stałe, jednak średnia cena za 1 kWh energii elektrycznej wynosi średnio 0,63 zł w 2021 roku.

Co się składa na cenę prądu?

Jakie są różnice cen prądu? Wiele zależy od wybranego sprzedawcy energii elektrycznej.

W końcowy koszt energii elektrycznej wchodzi kilka różnorodnych opłat – zostały one wymienione poniżej.

 1. zużyta energia: opłata dla sprzedawcy energii elektrycznej za to, iż kupił on prąd od polskich elektrowni. Im więcej kilowatogodzin zostało zużytych, tym większa kwota widnieć będzie na dokumencie rozliczeniowym. W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej może ulec cena za 1 kWh.
 • nazwy na fakturze to np. : sprzedaż energii, opłata za energię czynną
 1. dostarczenie prądu: opłata dla właściciela systemu dystrybucyjnego za kable, liczniki oraz konserwację tej instalacji. Kwota wzrasta w przypadku większego wykorzystania energii elektrycznej. Zależna jest ona także od zamieszkiwanego obszaru. Nie zmienia się cena za dostarczenie prądu w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • nazwa na fakturze to np.: opłata jakościowa, sieciowa zmienna, sieciowa stała, opłata przejściowa, opłata abonamentowa
 1. opłaty państwowe: to obowiązkowe opłaty dla każdego odbiorcy energii elektrycznej, które są narzucane przez regulacje prawne w celu wspierania sektora energetyki w Polsce.
 • nazwa na fakturze to np.: opłata kogeneracyjna, opłata jakościowa, opłata mocowa, opłata OZE (ustalana jest przez Prezesa URE, jej wysokość zależy także od zużycia energii. Kwota ta, przeznaczona jest  na rozwój odnawialnych źródeł energii w kraju – ich dostępności i działalności)
 1. dodatkowe usługi: to tzw. abonament dla sprzedawcy energii elektrycznej. Im wyższy abonament, to najprawdopodobniej więcej usług w jego ramach, jak np. pomoc fachowców czy e-faktura. W przypadku korzystania z podstawowej oferty OSD nie jest ona wliczana do rachunku.
 • nazwa na fakturze to np.: opłata handlowa

Wykorzystana energia, to tylko jedna składowa wliczają się w cenę, którą należy zapłacić za energię elektryczną. Wartość 1 kWh energii elektrycznej stanowią w dużej mierze dodatkowe opłaty ponoszone przez odbiorców końcowych na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego, sprzedażowego oraz producentów prądu.

Rosnące ceny za prąd, a fotowoltaika

Rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce, a fotowoltaika.

Z roku na rok widać, że rachunki za prąd są coraz wyższe. Ceny za stałe, jak i dodatkowe opłaty związane z dostawą energii elektrycznej rosną. Przewiduje się, iż w roku 2022 ceny te nie zahamują. Przyczynami takich zmian jest przede wszystkim:

 • wzrost cen węgla,
 • koszt zakupu uprawnień do emisji CO2,
 • zwiększony popyt na energię przez pandemię Covid-19,
 • wzrost cen gazu ziemnego na świecie,
 • problemy z niewystarczającą infrastrukturą po stronie magazynów energii, przez co energia z OZE nie jest dostarczana regularnie do sieci dystrybucyjnej.

Na rynku Europejskim większość krajów odczuwa zmiany w cenach za energię elektryczną, a przyczyny są zbliżone do tych w naszym kraju.

Jak uchronić się przed wyższymi rachunkami za prąd, co zrobić by zredukować ceny energii elektrycznej? Po pierwsze zwrócić uwagę na niepotrzebne wykorzystywanie energii, wymianę produktów na bardziej ekonomiczne. Po drugie zastanowić się czy fotowoltaika na dachu lub na gruncie nie byłaby łatwo dostępną i opłacalną odpowiedzią na postawione pytanie. Dzięki panelom słonecznym możliwe jest zmniejszenie rachunków do kilkunastu złotych na miesiąc. Warto przeanalizować to rozwiązanie i oszacować – instalacja o jakiej mocy sprawdziłaby się do naszego domu lub firmy. Takie obliczenia można w prosty sposób zrealizować za pomocą bezpłatnego narzędzia – kalkulator fotowoltaika.

Podsumowanie: ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej?

Chroń Twoje gospodarstwo domowe od zmiany ceny prądu - postaw na fotowoltaikę!

Odpowiedź na pytanie – Ile kosztuje 1 kWh? –  nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od miejsca naszego zamieszkania, działających w danej lokalizacji dystrybutorów energii, od wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, jak i wybranego abonamentu na usługę związaną z dostarczeniem prądu do naszego domu i/lub firmy. Warto przeanalizować dostępne możliwości, tak by cena energii elektrycznej za 1 kWh była dla nas, jak najbardziej korzystna. Co więcej, by nie przepłacać za prąd – warto dostosować odpowiednią taryfę do swojego trybu życia, posiadanych sprzętów zasilanych energią elektryczną.

Ceny prądu w Polsce zauważalnie rosną, co dla wielu gospodarstw domowych stanowi problem, ze względów finansowych. Liczne zmiany, jak ograniczenia emisji Co2 nakładane przez UE, czy wychodzenie z gospodarki opartej na węglu – oddziałują na każdego obywatela kraju i niezaprzeczalnie także na jego portfel. Z tego powodu, dobrze jest kontrolować to, co dzieje się na rynku energii w Polsce, sprawdzać dostępne możliwości, dotacje czy dofinansowania związane, np. z OZE, jak Program Mój Prąd, czy Ulga Termomodernizacyjna.

Jesteś właścicielem instalacji fotowoltaicznej? Sprawdź nowe zasady dla prosumentów od 2022 roku.

Zainteresować Cię może również: