Program Mój Prąd 2021 – najważniejsze informacje w 1 miejscu! Sprawdź!

Program Mój Prąd 2021

Program Mój Prąd 2021 edycja 3.0, to rządowa akcja dedykowana osobom fizycznym, które mogą starać się o częściowe finansowanie wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną w 2021 roku od dnia 1 lipca. Poprzednia edycja programu 2.0 zakończyła się 18 grudnia ubiegłego roku i miała być to ostatnia możliwość na dostanie dofinansowania na fotowoltaikę. Ze względu na dużą popularność akcji, jak i zainteresowanie, NFOŚGW zdecydował o zaplanowaniu kolejnej edycji programu Mój Prąd, która właśnie trwa i ma funkcjonować do momentu wyczerpania wszystkich zaplanowanych na ten cel środków finansowych w wysokości 534 000 000 zł. Inwestuj świadomie i dowiedz się więcej o programie czytając dalszą część artykułu!

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania związane z programem Mój Prąd 3.0, które pojawiają się w formularzach kontaktowych, rozmowach telefonicznych czy też podczas spotkań z naszymi klientami, a także osobami, które dopiero zastanawiają się nad instalacją fotowoltaiczną w swoim domu.

Jaki jest cel programu Mój Prąd 3.0?

Fundamentalnym celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji, a także wzrost produkcji energii ze słońca. Jak? Właśnie dzięki fotowoltaice, która pozwala na czerpaniu energii z OZE (odnawialnych źródeł energii), którymi, w tym wypadku są promienie słoneczne pozwalające na produkowanie energii elektrycznej. Dzięki takiemu działaniu nie potrzeba drogich przyłączy gazowych, czy też kotłów na paliwa stałe – inwestor pokrywa zapotrzebowanie energetyczne, dzięki odpowiednio dopasowanej oraz zamontowanej – elektrowni słonecznej.

Jakie instalacje PV można refinansować w ramach programu Mój Prąd 3.0?

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż zainstalowanej już mikroinstalacji PV od 2 kW do 10 kW, która służy mieszkańcom konkretnego budynku mieszkalnego i zaspokajaniu ich potrzeb z zakresu energii elektrycznej. 

Do kogo kierowany jest program Mój Prąd 3.0?

Beneficjentami programu Mój Prąd są osoby fizyczne

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, którym zależy na produkowaniu energii elektrycznej wyłącznie na własne potrzeby. Warto podkreślić, iż osoby te, muszą mieć zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), czyli zakładem energetycznym, która reguluje kwestie dotyczące wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej poprzez instalację fotowoltaiczną.

Wysokość i forma dofinansowania

Na jedną realizację można otrzymać maksymalnie 3 000 zł. Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów całej realizacji. Oznacza to, iż kwota dofinansowania w roku 2021 jest niższa, aniżeli w latach poprzednich, w których to można było ubiegać się o wsparcie finansowe nawet do 5 000 zł.

Warunki, które należy spełnić, by otrzymać dotację w nowej edycji programu Mój Prąd 3.0

Spełniasz poniższe warunki? Jeśli tak, to możesz przygotować dokumenty i wypełnić wniosek wymagany w programie Mój Prąd.

 • Posiadasz fotowoltaikę i jest ona podłączona do sieci elektroenergetycznej.
 • Twoja elektrownia słoneczna ma moc w zakresie 2-10 kW i jest wykorzystywana do produkcji prądu na własny, niehandlowy użytek.
 • Wydatki dot. instalacji fotowoltaicznej zostały poniesione przez Ciebie od 1 lutego 2020 roku, a instalacja nie została ukończona przed tą datą.
 • Inwestycja w PV nie jest rozbudową innej instalacji fotowoltaicznej.

Okres trwania programu Mój Prąd

Nabór wniosków rozpoczął się na początku wakacji, bo 1 lipca 2021 r. i potrwa on do 22 grudnia 2021 r. bądź do wyczerpania wszystkich środków dostępnych na ten cel.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do wniosku Mój Prąd 2021

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy przygotować i dołączyć do wniosku w wersji elektronicznej, np. skanując dokumenty i zapisując je w formacie pdf.

 1. Kopia faktury/faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 4. Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Gdzie złożyć wniosek i w jakiej formie?

Dokumenty do kolejnej edycji programu Mój Prąd można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma możliwości, by do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesłać wnioski, gdyż zgłoszenia w takiej formie są natychmiast odrzucane.

Po zebraniu wszelkich wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej, należy złożyć wniosek na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. W przypadku braku konta na GWD należy go założyć i postępować zgodnie z instrukcją dostępną tutaj: https://www.gov.pl/web/nfosigw/instrukcje2

Inne dofinansowania, a program Mój Prąd

Osoby, które ubiegają się o dotację w ramach programu Mój Prąd nie mogą pozyskiwać innych środków publicznych. W informacjach nt. programu znajduje się zapis, iż „(…) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu Czyste powietrze”.

Dobrze jest zorientować się w temacie tzw. ulgi termomodernizacyjnej*. Dlaczego? Dlatego ponieważ można tę opcję połączyć z programem Mój Prąd. W takim przypadku kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

*Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków związanych na realizację projektu termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Według zapisu, takowym przedsięwzięciem jest np.: całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na OZE, wykonanie przyłącza, dzięki, któremu następuje zmniejszenie strat energii itp.

Dowiedz się więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej. Sprawdź nasz artykuł: Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika, pompy ciepła – inwestuj w swój dom i oszczędzaj!

Mój prąd ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Ile trwa rozpatrzenie wniosku Mój Prąd 2021?

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Status można sprawdzać na oficjalnej stronie programu www.mojgov.pl – wystarczy kliknąć w przycisk Sprawdź jego status. Dokumenty, które zostały przedstawione w II naborze programu procedowane są około 6-7 miesięcy, co wynika z dużej ilości składanych pism.

Czy inna osoba/firma może złożyć wniosek w naszym imieniu?

Możliwe jest, aby pełnomocnik złożył wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej. By wszystko zostało poprawnie przeprowadzone, wystarczy do dokumentów dołączyć uzupełniony wzór pełnomocnictwa w Programie Mój Prąd, jest on dostępny tutaj.

Warto podkreślić, iż firmy, które chcą złożyć wniosek za inwestora są w stanie to zrobić poprzez formularz w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Ponadto przedsiębiorstwa mogą utworzyć konto obsługiwane przez wielu pracowników, gdzie będą mieć dostęp do wszystkich złożonych wniosków. Więcej informacji o GWD znajduje się tu.

Czy po otrzymaniu dofinansowania można przepisać dom, gdzie znajduje się instalacja PV?

Tak, jest to możliwe w przypadku spadku, sprzedaży czy też darowizny nieruchomości. Należy jednak przenieść wszelkie prawa na nowego nabywcę, a także poinformować w formie pisemnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skrót: poprawne uzupełnienie wniosku

Poniżej wyszczególnione zostały najważniejsze informacje oraz kryteria, które pozwolą Ci na poprawne wypełnienie wniosku o dotacje w ramach programu Mój Prąd.

O tym pamiętaj:

 • Dotacją objęte są instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Moduły fotowoltaiczne o większej mocy są charakterystyczne dla dużych firm i nie są one brane pod uwagę w ramach opisywanej akcji.
 • Wsparcie finansowe dotyczące instalacji fotowoltaicznej może być przeznaczone tylko na: zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera, prace montażowe, a także elementów potrzebnych do montażu elektrowni słonecznej, jak np. kabli czy zabezpieczeń.
 • Nie można ubiegać się o dotację na instalację PV, która ma służyć korzyściom handlowym, projekt jest kierowany do osób, które będą wytwarzać energię elektryczną tylko na własne potrzeby.

Te dokumenty należy dołączyć do wniosku:

 • Kopia faktury/faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Termin składania wniosków:

 • Od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Ważne:

 • Po przesłaniu wszystkich dokumentów nie masz możliwości ich modyfikacji.

Więcej informacji:

 • Szukasz pomocy w zakresie złożenia wniosku? Skontaktuj się z nami – kontakt lub napisz na oficjalną, specjalnie dedykowaną skrzynkę odbiorczą utworzoną na potrzeby programu Mój Prąd: mojprad@nfosigw.gov.pl

Dotacja na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd – podsumowanie

Mój Prąd 2021 podsumowanie - dofinansowanie na fotowoltaikę

Mój Prąd jest dotacją, która pozwala na szybki zwrot z dokonanej inwestycji w fotowoltaikę. Działanie to, cechuje się wieloma korzyściami, ponieważ instalacja fotowoltaiczna pozwala:

 • zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną,
 • wybrać bardziej ekologiczne źródło pozyskiwania prądu, gdyż funkcjonowanie tego typu instalacji nie generuje CO2,
 • na uniezależnienie się od podwyżek cen prądu,
 • na bezgłośną, cichą produkcję energii elektrycznej, co jest istotne np. na obszarach gęsto zabudowanych,
 • na szybki montaż modułów PV i inwertera,
 • eliminację nakładów pracy, ze względu na bezobsługowy charakter instalacji.

Co więcej, należy zwrócić uwagę na to, iż instalacja fotowoltaiczna, która została prawidłowo zaprojektowana, poprawnie dobrana i zamontowana będzie sprawnie i bezawaryjnie funkcjonować przez nawet 40 lat!

Dopiero planujesz stworzyć swoją własną elektrownię słoneczną? Sprawdź nasz ? kalkulator, który oszacuje dla Ciebie najodpowiedniejszą moc instalacji fotowoltaicznej, a następnie dowiedz się więcej o możliwościach i zestawach PV:

Instalacja fotowoltaiczna 8 kW

Instalacja fotowoltaiczna 6 kW

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW