Fotowoltaika

Fotowoltaika to proces pozyskiwania energii ze słońca. Stanowi on najprostszą formę wytwarzania energii elektrycznej, która polega na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli fotowoltaicznych i inwertera. Dowiedz się więcej, jak możesz generować oszczędności i uniezależnić się od zmian cen za energię elektryczną.

 

 

Fotowoltaika to nowoczesne rozwiązanie dla domów, gospodarstw rolnych i firm, które pozwala na pozyskiwanie energii z promieni słonecznych. Wdrożenie instalacji fotowoltaicznej umożliwia przede wszystkim uniezależnienie się od podwyżek cen energii elektrycznej i pozyskiwanie jej z niewyczerpalnego źródła, jakim jest słońce. W poniższych akapitach dowiesz się znacznie więcej na temat fotowoltaiki, tego jak działa, czym dokładnie jest i czy jest to rozwiązanie spełniające Twoje oczekiwania.

 

Jak działa fotowoltaika?

Jak działa fotowoltaika? Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć, jeśli planujemy inwestycję w instalację PV. Dlaczego? Pozwoli nam to na świadomy i optymalny wybór urządzeń niezbędnych do stworzenia własnej elektrowni słonecznej oraz do odpowiedniego rozplanowania prac na przyszłość, w przypadku gdybyśmy chcieli zamontować nowe czy dodatkowe sprzęty, których funkcjonowanie zależne jest od dostępu do energii elektrycznej, np. takich jak klimatyzacja

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów (paneli fotowoltaicznych) i falownika, który zwany jest także inwerterem. Każdy panel PV stworzony jest z połączonych w sposób szeregowy – ogniw fotowoltaicznych. Wspomniane ogniwa są produkowane z polikrystalicznego lub monokrystalicznego krzemu, który odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji energii, gdyż krzem dzięki efektowi fotowoltaicznemu modyfikuje energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, którą nazywamy prądem stałym.

Falownik (inwerter) to specjalne urządzenie pozwalające na to, aby prąd stały przekształcić na tzw. prąd zmienny, czyli ten, który płynie w gniazdkach w naszych domach.

Prąd przemienny może być wykorzystywany na bieżąco, do zasilania wszelkich sprzętów wymagających do pracy energii elektrycznej, a także można rozliczać ten prąd ze sprzedawcą energii elektrycznej w systemie opustów (w zamian prosument ma możliwość pobrania energii w dowolnym okresie, kiedy będzie potrzebował). Wyprodukowany prąd może być również magazynowany przez inwestora (takie działanie pozwala na całkowitą niezależność od zewnętrznej sieci).

       

Panele fotowoltaiczne
Inwerter
Licznik dwukierunkowy

Poglądowy schemat podstawowych elementów wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

1
2
3

Panele fotowoltaiczne - ich zadaniem jest zbieranie energii słonecznej i przetwarzanie jej w energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne można montować zarówno na dachach budynków jak i w formie instalacji naziemnych np. na terenie ogrodu.

Inwerter - zebrana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna w postaci prądu stałego trafia do inwertera, który przetwarza ją na prąd zmienny. Ten następnie trafia najpierw na bieżącą konsumpcję, a nadmiar trafia na magazyn do zakładu energetycznego.

Licznik dwukierunkowy - zakładany przez zakład energetyczny. jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej. Umożliwia zarówno odbieranie jak i wysyłanie (magazynowanie) prądu elektrycznego.

Instalacja tradycyjna, a inteligentna

Zasadniczą różnicą między wspomnianymi instalacjami są tzw. optymalizatory mocy. Do każdego modułu z osobna podłączane są dodatkowe urządzenia, które niosą ze sobą szereg korzyści:

 • uniezależnia pracę danego modułu fotowoltaicznego,
 • umożliwia monitoring każdego modułu z osobna,
 • obniża napięcie do bezpiecznego,
 • znacznie większa dowolność przy projektowaniu instalacji,
 • elastyczna rozbudowa instalacji pozwalająca na dołożenie modułów bez obniżania ich wydajności,
 • ułatwia późniejsze serwisowanie,
 • zwiększa uzysk z instalacji.

Rzeczywisty uzysk z instalacji fotowoltaicznej

Chcąc określić ile wyprodukuje nasza instalacja fotowoltaiczna musimy najpierw zwrócić uwagę na moc instalacji. W teorii, instalacja o mocy 5 kWp powinna wyprodukować przy optymalnych warunkach 5 000 kWh rocznie. Niemniej rzeczywista produkcja różni się od tej w idealnych warunkach. Dlatego też przy zużyciu rocznym 8000 kWh oraz uwzględnieniu dodatkowych czynników tj. azymut dachu, kąt paneli, a także systemu opustów w zakładzie energetycznym zalecana wielkość instalacji to 10 kWp.

 

Fotowoltaika to rozwiązanie dla Twojego domu i firmy

Bezpłatny audyt pozwalający dopasować instalację do potrzeb Inwestora

 

Indywidualne podejście do każdej instalacji wymaga dokładnego audytu, który pozwoli dostosować instalację do istniejących warunków. Audyt pozwoli nam:

 • określić odpowiednią moc instalacji na podstawie zużycia,
 • zweryfikować warunki montażowe, dobrać właściwą konstrukcję i przygotować projekt z uzyskami z uwzględnieniem ewentualnych zacienień,
 • kompleksowo przygotować dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia instalacji do Zakładu Energetycznego,
 • pomóc w uzyskaniu dofinansowania.

 

Wspomniany projekt z uzyskami pozwoli ocenić czy instalacja w danym układzie spełni wizualne oczekiwania Inwestora i czy będzie możliwie najefektywniejsza, co finalnie przełoży się na szybszy zwrot z inwestycji.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

 
Fotowoltaika i montaż modeli fotowoltaicznych Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej organizowana jest wysyłka niezbędnych materiałów, a po uzgodnieniu dogodnego terminu przyjeżdża ekipa montażowa, która następnie:
 
 1. przygotowuje miejsce pracy,
 2. wymierza dokładnie miejsce, w którym zostanie zamocowana konstrukcja, trasa kablowa i inwerter z zabezpieczeniami,
 3. przykręca konstrukcję i ją uziemia,
 4. przygotowuje do podłączenia modułów przewody solarne,
 5. montuje moduły fotowoltaiczne,
 6. łączy moduły fotowoltaiczne z zabezpieczeniami i inwerterem,
 7. konfiguruje inwerter oraz łączy go z siecią WiFi,
 8. wykonuje niezbędne pomiary elektryczne,
 9. szkoli Inwestora z obsługi instalacji,
 10. porządkuje miejsce po montażu,
 11. wypełnia dokumentację powykonawczą.
Profesjonalizm naszych zespołów zapewnia bezkonfliktowy montaż instalacji w ciągu 1-2 dni. Następnie instalacja zostaje zgłoszona do Zakładu Energetycznego po czym w okresie do 30 dni Zakład Energetyczny powinien wymienić licznik na dwukierunkowy. Po wymianie licznika instalacja jest już gotowa do pracy.
 

Dobieranie mocy instalacji fotowoltaicznej

 
Kluczowym elementem przy budowaniu własnej elektrowni słonecznej jest odpowiednie dobranie jej mocy. Oblicza się ją na podstawie rocznego zużycia energii, oraz uwzględniając wcześniej wspomniane parametry. Jeśli dopiero się budujemy będziemy potrzebowali uprzednio obliczyć zużycie roczne dla każdego urządzenia.
 
Fotowoltaika czy się opłaca? Odpowiadamy!Zużycie prądu elektrycznego przez dane urządzenie:
 
moc urządzenia w kW (1 kW = 1000 W) x czas pracy w ciągu dnia w godzinach (h) x 365 (liczba dni w roku)
 
Przykład:
 
telewizor o mocy 250 W rocznie będzie zużywał:
 
0,25 kW x 5 h x 365 dni = 456,25 kWh
 
Gdy już poznamy nasze roczne zapotrzebowanie możemy przejść do obliczenia mocy instalacji:
 
[(Ek x a) + (Ek x b) / opust] / uzysk = moc instalacji [kWp]
 
[Nas x WW x WKN] = uzysk
 
 • Ek – roczne zużycie energii [kWh]
 • a – przewidywana bieżąca konsumpcja własna [%] (a + b = 100%)
 • b – przewidywana ilość energii oddanej do sieci [%] (a + b = 100%)
 • opust – ilość energii, którą klient może odebrać po zastosowaniu systemu opustów [%], do 10 kW – 0,8, od 10 kW – 0,7
 • Nas – nasłonecznienie na powierzchnię horyzontalną [kWh/m2/rok], średnio roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi 1000 kWh/m2
 • WW – współczynnik wydajności, zazwyczaj 80-85%
 • WKN – współczynnik korekcji nasłonecznienia – zmiana nasłonecznienia w zależności od kąta nachylenia paneli i azymutu
 • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację Pv [kWh]
 
Przykład:
 
[(8000 x 0,2) + (8000 x 0,8) / 0,8] / (1000 x 0,85 x 1,13) = (1600 + 6400 / 0,8) / 960,5 = 9600 / 960.5 = 9,99 kWp
 
Mając na uwadze powyższe obliczenia zauważyć można, że przy zużyciu 8000 kWh rocznie zalecana moc instalacji to 10 kWp.
 
Tabela 1. Tabela nasłonecznienia.
Nasłonecznienie czy to ma znaczenie przy fotowoltaice?
 
 • Dane w powyższej tabeli, są pomocne do powyższych obliczeń dotyczących doboru mocy instalacji PV.
 • Na prawo w tabeli widoczne jest odchylenie względem południa, a w dół zaprezentowany został kąt ułożenia paneli fotowoltaicznych.

Oblicz w prosty i szybki sposób parametry swojej przyszłej instalacji fotowoltaicznej i wypróbuj nasze darmowe narzędzie, jakim jest kalkulator fotowoltaika.

Dobre przygotowanie do obliczeń to podstawa

 
W sytuacji gdy dysponujemy rachunkiem za prąd przedstawiający roczne zużycie łatwo jest nam obliczyć niezbędną moc instalacji fotowoltaicznej. Niemniej w przypadku, gdy nasze gospodarstwo dopiero powstaje dobrze jest przygotować sobie listę urządzeń, które planujemy użytkować, czy też które mogą się pojawić z czasem. Na podstawie wcześniej podanego wzoru można obliczyć orientacyjne zużycie wspomnianych urządzeń. Dysponując podstawowymi danymi będziemy pewni, że nie dojdzie do niedowymiarowania lub przewymiarowania instalacji. W przypadku niedowymiarowania będziemy musieli opłacać rachunki za prąd, natomiast gdy dojdzie do przewymiarowania nasze żniwa w postaci energii elektrycznej będą marnowane w magazynach sieci.
 

 

Instalacja fotowoltaiczna kosztMagazynowanie nadmiaru energii w sieci

 
Oczywistym jest, że w okresie zimowym instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała znacznie mniej niż w okresie letnim. W związku z tym może dojść do sytuacji, gdzie produkcja energii będzie niewystarczająca nawet na bieżące potrzeby własne, które wynoszą przeważnie od 20 do 30% mocy instalacji. Tutaj z pomocą przychodzi nam nadwyżka energii wyprodukowana w okresie letnim, której nie zdołaliśmy skonsumować, a która została przekazana na magazyn do sieci elektroenergetycznej. Ów nadwyżka jest pobierana wówczas gdy pobór energii elektrycznej jest większy niż produkcja. Ponadto jest ona pobierana w pierwszej kolejności z naszych magazynów, a dopiero po ich opróżnieniu od dostawcy. Sytuacje tego typu występują nie tylko zimą, mają miejsce również nocą, gdy nasza instalacja nie pracuje. Należy jednak pamiętać, że za magazynowanie u dostawcy pobierane jest 20% z dostarczonej energii elektrycznej przy instalacjach do 10 kWp i 30% powyżej 10 kWp.

Istotne elementy wpływające na czas zwrotu inwestycji

 
Podejmując decyzję związaną z zakupem instalacji fotowoltaicznej należy również zwrócić uwagę na okres jej zwrotu, na co wpływają takie czynniki jak:
 
 1. Koszt inwestycji – jest on najbardziej uzależniony od mocy instalacji, jakości zastosowanych komponentów (należy tu zwrócić uwagę nie tylko na moduły fotowoltaiczne, czy falowniki ale także na zabezpieczenia, czy przekroje przewodów), rodzaju systemu montażowego (np. dach skośny, płaski, grunt), a także dodatkowych kosztów (np przeciągnięcia dłuższych przewodów, czy wyrównania terenu).
 2. Koszt energii elektrycznej – na przestrzeni lat można zaobserwować ciągły wzrost ceny za prąd elektryczny, a im więcej musimy płacić za prąd tym szybciej spłacimy instalację. Zapewne przyszłość przyniesie kolejne podwyżki mając na uwadze ciągłą tendencję wzrostową kosztów za prąd.
 3. Dotacje, ulgi, dofinansowanie – znacząco na koszty inwestycji mogą wpłynąć również najpopularniejsze w Polsce dofinansowania z programu „Mój Prąd” na instalację fotowoltaiczną, wraz z programem „Czyste powietrze” przy okazji wymiany źródła ciepła. Ponadto można skorzystać również z ulgi podatkowej, a także z programów gminnych, które mogą być aktualnie realizowane w gminie, którą zamieszkujemy.
 4. Spadek sprawności paneli fotowoltaicznych – istotnym elementem, który często jest pomijany zarówno przy obliczeniach mocy instalacji jak i jej czasu zwrotu jest degradacja paneli fotowoltaicznych, która w zależności od producenta może wynieść 0,55% lub więcej.
 5. Wyprodukowana energia po okresie zwrotu inwestycji – licząc jak szybko spłaci nam się instalacja często zapominamy o tym, co będzie później lub zwyczajnie tego nie uwzględniamy w naszych obliczeniach. Warto wziąć ten aspekt pod uwagę, ponieważ instalacja fotowoltaiczna jest jedynym urządzeniem domowym, które będzie samo na siebie zarabiało po okresie zwrotu. Im większa efektywność instalacji tym większe będą nasze korzyści w przyszłości.

Zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Ile kosztuje fotowoltaika? Kalkulator fotowoltaika

 
Przyjmijmy, że koszty inwestycji wyglądają następująco:
 
 • instalacja o mocy 8,14 kWp wyprodukuje ok 8 140 kWh rocznie,
 • opust: 0,8
 • koszt: 35 tysięcy złotych,
 • cena prądu: +8% / rok
 • degradacja paneli: 0,55% / rok
W takiej sytuacji instalacja zwróci nam się po ok. 7 latach.
 

Natomiast jeśli do powyższego przykładu uwzględnimy:

 

 

 • dofinansowanie z programu „Mój Prąd” – 5000 zł
 • ulgę podatkową – ok 5 950 zł
 
Wtedy koszt instalacji będzie wynosił 24 050 zł. W takiej sytuacji instalacja powinna zwrócić się po ok 5 latach.
 
Warto przy tym zaznaczyć, że dotacja z programu „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” (między sobą już można) nie może być łączona z dotacjami gminnymi czy unijnymi, a moc instalacji nie może przekroczyć 10 kWp.
 
 

Ulgi podatkowe dotyczące instalacji fotowoltaicznej

 
Wartość od której można naliczyć ulgę to aktualnie 53 000 zł. W sytuacji gdy inwestycja będzie przekraczała tą kwotę, przykładowo wyniesie 70 000 zł to ulgę będzie można odliczyć wyłącznie od kwoty 53 000 zł. Wysokość ulgi zależy także od grupy podatkowej, do której należymy. W przypadku osób fizycznych jest to 17% lub 32% (kwestia progu podatkowego), natomiast firmy mogą odliczyć 19%.
 
 

Skład zestawu instalacji fotowoltaicznej

Co zawiera zestaw fotowoltaiczny: panele, inwerter, falownik, optymalizatory mocy, moduły fotowoltaiczne

 
Instalacja fotowoltaiczna składa się z:
 
 • paneli fotowoltaicznych, zwanymi również modułami fotowoltaicznymi. To osadzone w szkle, aluminium i folii ogniwa fotowoltaiczne, których zadaniem jest przekształcanie energii słonecznej (promieniowania UV) na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC,
 • optymalizatorów mocy, urządzeń stosowanych w przypadku instalacji inteligentnych, których zadaniem jest optymalizacja i monitorowanie każdego modułu z osobna,
 • inwertera fotowoltaicznego, zwanego również falownikiem. Jego zadaniem jest przetwarzanie zbieranej przez moduły fotowoltaiczne energię elektryczną w postaci prądu stałego na prąd zmienny AC, a także zbiera dane i zapewnia dostęp do monitoringu instalacji,
 • tras przewodów niezbędnych do połączenia wszystkich urządzeń w instalacji,
 • zabezpieczeń DC, AC, a w przypadku instalacji tradycyjnych również przeciwpożarowych,
 • dostosowanego do potrzeb systemu montażowego, czyli konstrukcji na której umieszczane są moduły.

 

Współczesne rodzaje ogniw fotowoltaicznych

 
Najważniejszym elementem ogniw fotowoltaicznych jest krzem mono lub polikrystaliczny, który wytwarza prąd dzięki półprzewodnikowym złączom P-N o różnych typach przewodnictwa, w których następuje przepływ prądu.
 
Panele monokrystaliczne zbudowane są z ogniw, których podstawowym elementem są płytki krzemowe cięte z jednego kryształu krzemu. Stworzone są z wielokątnych krzemowych płytek o czarnym zabarwieniu. Cechuje je największa moc i sprawność sięgająca od 19 do 22%. Najlepiej sprawdzają się gdy mamy małą, acz silnie nasłonecznioną przestrzeń do zagospodarowania. Aktualnie są to najbardziej popularne panele fotowoltaiczne, które w zasadzie całkowicie zastąpiły polikrystaliczne moduły. Należy jednak pamiętać, że są one droższym rozwiązaniem niż panele polikrystaliczne.
 
Panele polikrystaliczne -ogniwa polikrystaliczne zbudowane są z bloku składającego się z wielu kryształów krzemu. Charakteryzuje je niebieskawe zabarwienie. Moduły te lepiej sprawdzają się w warunkach słabego nasłonecznienia, gdzie występuje mgła, czy częste zachmurzenie, dzięki temu i niższej cenie szybko zyskały na popularności w Polsce. Ze względu na niższą sprawność instalacje zbudowane z modułów polikrystalicznych wymagają większych przestrzeni. Ze względu na ograniczenia techniczne jakie ze sobą niesie produkcja modułów na kryształach polikrystalicznych sprawiła, że producenci zaczęli odchodzić od tego rozwiązania.
 
 

Panele monokrystaliczne, panele polikrystaliczne - czym się różnią?

Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła w synergii

 
Inwestorzy rozglądający się za instalacjami fotowoltaicznymi niekiedy decydują się na ich zakup wraz z pompami ciepła, co przynosi kolejne korzyści.
 
 
Pompa ciepła jest urządzeniem, które z pomocą jednostki zewnętrznej pozyskuje energię z otoczenia, która następnie służy do ogrzania budynku i wody użytkowej. Oprócz prądu elektrycznego pompa ciepła nie wymaga żadnego dodatkowego źródła zasilania. Warto przy tym pamiętać, że pompa ciepła jest nieszkodliwa dla środowiska i pobiera znacznie mniej energii niż oddaje, a co za tym idzie tworzy ona wraz instalacją fotowoltaiczną niezastąpiony ekologiczny duet.
 
 

 

Istotne elementy wpływające na pracę instalacji fotowoltaicznej

 
Decydując się na instalację fotowoltaiczną warto uprzednio zwrócić uwagę na elementy, które znacząco wpływają na jej funkcjonowanie:
 
 • azymut dachu jest jednym z najistotniejszych elementów wpływających na produkcję instalacji. Oczywiście najbardziej pożądana jest południowa orientacja, ponieważ zapewnia najlepsze uzyski. Jeśli jednak mamy bardziej skomplikowaną sytuację w postaci wschodnio zachodniego dachu lub południowy wschód czy południowy zachód to należy uwzględnić ten parametr przy obliczaniu mocy instalacji,
 • kąt dachu lub paneli na dachu płaskim również odgrywa istotną rolę. Najlepszy kąt to 30-35 stopni, jednak jeśli nasz dach ma mniejszy kąt lub jeśli zdecydujemy się na konstrukcję oferującą 15 stopni to nie oznacza to, że instalacja nie będzie działała poprawnie. W takiej sytuacji należy przy obliczeniach uwzględnić mniejszy kąt i dostosować instalacje pod nasze potrzeby,
 • kształt i powierzchnia dachu również ma istotne znaczenie, ponieważ czynniki te decydują o ilości modułów, które zamontujemy oraz o ich właściwym rozmieszczeniu,
 • stałe i okresowe zacienienia mogą znacząco wpłynąć na pracę tradycyjnej instalacji fotowoltaicznej, dlatego należy unikać montażu paneli w okolicy drzew, kominów, wykuszy czy sąsiednich budynków. Jeśli nie możemy uniknąć montażu w zacienionym miejscu, a chcemy uzyskać jak największą powierzchnię roboczą to można także zastosować pojedyncze optymalizatory mocy. Niemniej najlepszym rozwiązaniem jest inteligentna instalacja fotowoltaiczna, w której każdy panel działa niezależnie,
Dodatkowo warto wziąć pod uwagę czy aktualny stan dachu nie wymaga remontu, ponieważ najczęściej przewidywany okres użytkowania instalacji fotowoltaicznej to od 25 do 30 lat.
 
Tabela 2.   Straty produkcji energii elektrycznej w przypadku nieprawidłowego montażu paneli fotowoltaicznych.
 
Montaż paneli fotowoltaicznych, a straty energii - tabela
 
 • Tabela prezentuje w sposób % możliwe straty związane z produkcją energii elektrycznej w sytuacji, gdy moduły PV zostały zamontowane niepoprawnie na dachu lub gruncie. 
 

Rodzaj pokrycia, a system montażowy

Typ poszycia ma wpływ na system montażowy. Obecne konstrukcje znajdują zastosowanie przy praktycznie każdym rodzaju poszycia. Najpopularniejsze w Polsce rozwiązania to: dachówka ceramiczna lub betonowa, gont bitumiczny, blachodachówka, blacha trapezowa oraz papa. System montażowy będzie się różnił w zależności od materiału, z którego zbudowany jest dach.
 
 
W przypadku dachu skośnego:

Jaki kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych?

 • dachówka – bez względu na rodzaj, najczęściej spotykanym systemem montażowym są regulowane uchwyty typu 'S’, mocowane do łat dachu,
 • blachodachówka – w tym przypadku najczęściej stosuje się śruby dwugwintowe przykręcane do krokwi,
 • blacha trapezowa – do tego typu poszycia stosuje się przeważnie mostki trapezowe przykręcane do 'fal’,
 • gont bitumiczny – przy tym poszyciu stosuje się kilka rozwiązań tj. mostki trapezowe, śruby dwugwintowe, czy uchwyty typu J.
Do dachu płaskiego należy zastosować system montażowy, który pozwoli nadać modułom właściwy kąt. W tej sytuacji przychodzą z pomocą aluminiowe trójkąty, zamiennie nazywane ekierkami. Przy ich użyciu możemy zastosować orientację poziomą lub pionową modułów. Ponadto można je skierować na południe lub chcąc wykorzystać maksymalną przestrzeń – ułożyć zgodnie z dachem. Tego typu konstrukcje dzielimy na:
 
 • inwazyjne – przykręcane za pomocą śrub dwugwintowych lub mostków trapezowych do dachu,
 • bezinwazyjne – w przypadku gdy nie można przymocować konstrukcji do dachu, a jego kąt nie przekracza 5 stopni możemy wykorzystać konstrukcje obciążane balastem,
Natomiast na grunt stosuje się konstrukcje w układzie zarówno poziomym jak i pionowym przy zachowaniu pożądanego kąta. Tego typu konstrukcje występują na jednej lub dwóch podporach i mogą być wbijane, wkręcane lub balastowe.
 
 

Fotowoltaika – wnioski

 
Instalacja fotowoltaiczna to przyjazne dla środowiska źródło energii o szerokim spektrum zastosowania. Energię elektryczną możemy wykorzystać nie tylko do zasilania domowych urządzeń ale także do ogrzewania gospodarstwa i wody użytkowej. Dodatkowe korzyści będziemy czerpać jeśli rozważamy także samochód elektryczny. Dzięki fotowoltaice uniezależniamy się od ciągłych podwyżek za prąd elektryczny, a co za tym idzie ustabilizujemy ponoszone koszty. Decydując się na instalację fotowoltaiczną świadomie przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym na co dzień żyjemy. Biorąc pod uwagę dofinansowanie i możliwość odliczenia kosztów od podatku dochodowego inwestycja może zwrócić się w znacznie krótszym czasie. Warto również pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna to jedyne urządzenie domowe, które będzie na siebie zarabiać po okresie zwrotu.
 
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane inwestycją w instalację fotowoltaiczną w celu uzyskania oferty instalacji fotowoltaicznej dostosowanej do Państwa oczekiwań.
 
 
Bibliografia
 • Instalacje fotowoltaiczne, Bogdan Szymański. Wydanie VIII z 2019 roku

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej?

Koszt zależny jest od mocy instalacji, sprzętu oraz systemu montażowego na jaki jesteśmy gotowi się zdecydować.
 

Jak długo trwa montaż?

Długość montażu uzależniona jest od wielkości instalacji i warunków pogodowych. Najczęściej montaż trwa od 1 do 2 dni.
 

Jaki jest czas realizacji?

Realizacja najczęściej trwa od 2 do 4 tygodni.

Jeśli instalacja wyprodukuje więcej energii niż zużywam to co się z nią dzieje, przepada?

Nie, nadprodukowana energia elektryczna trafia do sieci na magazyn. Nadprodukowaną energię możemy odebrać w sytuacji, gdy zużywamy więcej niż produkuje instalacja fotowoltaiczna. Od momentu wysłania nadwyżki do zakładu mamy rok czasu na jej odebranie.
 

Jakie są opłaty magazynowania energii w sieci?

Dystrybutorzy energii elektrycznej pobierają z przesłanej przez nas energii 20% dla instalacji do 10 kWp i 30% dla większych instalacji. Jeśli więc na magazyn trafi 1 kWh to odbierzemy 800 Wh w instalacji do 10 kWp.

Czy są dofinansowania na fotowoltaikę?

Tak, najpopularniejsze w Polsce programy to „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze’. Warto także rozglądać się za programami gminnymi. Dodatkowo możemy skorzystać z ulgi podatkowej.
 

Czy instalacja fotowoltaiczna wystarczy, aby zaspokoić potrzeby gospodarstwa?

Jak najbardziej. Pod warunkiem, że instalacja została właściwie dobrana na podstawie dotychczasowego zużycia.
 

Czy instalację fotowoltaiczną można łączyć z pompami ciepła i klimatyzatorami?

Oczywiście. Pompa ciepła czy klimatyzacje są urządzeniami, które pobierają więcej energii z otoczenia niż energii elektrycznej. Urządzenia te we współpracy z fotowoltaiką sprzyjają więc ekologicznym rozwiązaniom, przyczyniającym się do ochrony środowiska.

Dla kogo przeznaczona jest fotowoltaika?

Jeśli jesteś rolnikiem, właścicielem domu jednorodzinnego lub firmy, która ma wolną przestrzeń do zagospodarowania oraz umiarkowane bądź duże zapotrzebowanie na prąd elektryczny to w takiej sytuacji warto rozważyć inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Centrala:

UNIVERSUN sp. z o.o.
Wincentego Witosa 24,
58-306 Wałbrzych, Polska

NIP 8863004338

  +48 576 008 848
  biuro@universun.pl

Fotowoltaika:

  +48 69 69 69 111
  sprzedaz@universun.pl

Pompy ciepła i klimatyzatory:

  +48 660 328 917
  pompyciepla@universun.pl

Formularz kontaktowy